Brede dienstverlening   Pagina-3
Transport
Voor het nationale en internationale transport van complete en deelzendingen is Bijvoet Transporten - met als werkgebied geheel West-Europa - uw aangewezen logistieke partner.

Vervoer van kwalitatief hoogwaardige staalproducten is één van onze sterke punten. Hiervoor beschikt Bijvoet Transporten, deel uitmakend van het samenwerkings- verband Steel Logistics Europe, over speciale opleggers met coilgoten. Het multifunctionele karakter van dit materieel maakt het vanzelfsprekend mogelijk ook allerlei andere goederen op de juiste wijze te vervoeren.
Speciale opleggers met coilgoten
zorgen voor een juist vervoer  
van kwalitatief hoogwaardige  
staalproducten            

 
>
>
>
>